Schůze shromáždění vlastníků – 4. 5. 2016 v 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční 4. května 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti
SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti SV v 2015.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2015.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2016.
 4. Revize stanov Společenství
 5. Rekonstrukce sklepů
 6. Rekonstrukce kontejnerového stání
 7. Různé
  • Závěrečná zpráva o likvidaci BD
  • Informace o rekonstrukci elektrorozvodů
  • Informace o povinnostech vlastníků
  • Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Schůze shromáždění vlastníků – 25. 3. 2015 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 25. března 2015 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k  činnosti SV v roce 2014.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2014.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2015.
 4. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků

Schůze shromáždění vlastníků – 9. 4. 2014 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 9. dubna 2014 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti BD/SV v roce 2013.
 2. Informace k hospodaření BD v roce 2013.
 3. Informace o likvidaci BD.
 4. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2014.
 5. Domovní řád SV – hlasování o domovním řádu, možnost připomínkovat vyvěšenou verzi vhozením připomínek a komentářů do schránky SVJ.
 6. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků