Schůze shromáždění vlastníků – 7. 12. 2016 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
 2. Výběrové řízení k výměně dveří ke sklípkům.
 3. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ:
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), včetně jejich rozšíření o domovní řád,
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV,
  – případné připomínky a komentáře prosím zasílejte na svnekvasilova@seznam.cz, resp. je prosím vhazujte do schránky SV ve vchodu 585/15 do 4. prosince 2016.
 4. Různé.
 5. Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Účetní závěrka
2. Návrh revidovaných stanov
3. Plná moc (vzor)