Dokumenty

Stanovy SV Nekvasilova 584-587
Upravené stanovy SVJ, schválené shromážděním vlastníků dne 19. dubna 2017.

Plná moc pro schůzi 4. května 2016
Upozorňujeme všechny vlastníky mající bytovou jednotku ve spoluvlastnictví, nebo ve společném jmění manželů na důležitou změnu vyvolanou zákonem č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) účinného od 1.1.2014, kdy pro právní jednání na shromáždení vlastníku musí spoluvlastníci jednotky zmocnit svého společného zástupce. Toto ustanovení platí i v případě manželů. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždení zúcastnit, využijte prosím tento formulář pro pověření někoho z Vám známých důvěryhodných vlastníků nebo členů výboru SV, kte Vás při hlasování Shromáždění zastoupí.

Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

Stanovy_SV Nekvasilova 584-587
Oficiální stanovy SV v podobě, v jaké byly zapsány 3. května 2013 do Obchodního rejstříku.