Shromáždění vlastníků – 4. května 2023 od 18:15

Vážení členové společenství vlastníků,

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění společenství vlastníků Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2023 v 18:15 hodin v jídelně ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 576/3, 186 00 Praha 8. (Prezence od 18:05).

Pozvánku včetně návrhu programu a příloh jsme distribuovali ve fyzické podobě i e-mailem. Dovolujeme si požádat všechny členy společenství vlastníků o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Aby byla dosažena usnášeníschopnost schůze, je žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, zvažte prosím zplnomocnění některého z Vám známých důvěryhodných vlastníků nebo členů výboru SVJ.

Za výbor SVJ se srdečným pozdravem,
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
předseda výboru SVJ