Historie

Podrobný územní plán sídliště byl zpracován v roce 1959 kolektivem ve složení J. Novotný, F. Šmolík, M. Růžička a S. Horák. Následně zpracovaný projekt sídliště vedl J. polák ve spolupráci s J. Lasovským, V. Němečkem, V. Šaldou a E. Urbánkem. Výstavba probíhala v letech 1962 – 1967.
Sídliště Invalidovna bylo budováno jako experimentální, s cílem ověřit novou velkorozponovou panelovou technologii a její vliv na dispozice bytů. Po urbanistické stránce navazuje orientace osnovy souboru na osnovu historického Karlína.
Pro další informace o sídlišti Invalidovna doporučujeme navštívit články na stránkách PhDr. Vladimíra Czumala, CSc.: