Společenství vlastníků

Nabytím vlastnictví jednotek vznikla v našem bytovém domě ze zákona právnická osoba – společenství vlastníků jednotek, které postupně začalo nahrazovat činnost Bytového družstva bloku A7 – Nekvasilova ul., které zaniklo (ukončením likvidace) a bylo vymazáno z obchodního rejstříku dne 25. 8. 2015.

První schůze  shromáždění vlastníků jednotek domu Nekvasilova 584-587 proběhla 3. dubna 2013. Tímto shromážděním byl zvolen statutární orgán společenství – výbor, jeho složení a byly schváleny Stanovy společenství.

Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587 vzniklo 15. března 2013 a bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v oddíle S, vložka 14594 dne 3. května 2013.

Název společenství vlastníků jednotek:
Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587
Nekvasilova 586/13
186 00 Praha 8
IČ 01594753