Přerušení dodávek teplé vody: 17.-21. července 2023

Informujeme vlastníky a uživatele bytových jednotek, že ve dnech 17.-21. července 2023 dojde z důvodu přípravy zařízení Pražské teplárenské a.s. na novou topnou sezónu (oznámení viz odkaz níže) k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody. Informace byla rovněž vyvěšena na vývěskách domu.

Pražská teplárenská – oznámení