Schůze shromáždění vlastníků – 2. 11. 2016 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 2. listopadu 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Schválení účetní uzávěrky:
 2. Výběr vhodného typu dveří do sklípků:
  – jednotlivé možnosti představeny v září 2016 na domovní vývěsce i na webových stránkách SV, jsou rovněž na druhé straně této pozvánky.
 3. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ:
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), včetně jejich rozšíření o domovní řád,
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV,
  – případné připomínky a komentáře prosím zasílejte na svnekvasilova@seznam.cz, resp. je prosím vhazujte do schránky SV ve vchodu 585/15 do 30. října 2016.
 4. Diskuse o možnostech rozvedení nové sítě (TV/Internet/Telefon) v prostorách bytového domu s cílem rozšířit nabídku služeb vlastníkům a nájemníkům.
 5. Různé.
 6. Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Přehled variant pro výměnu dveří od sklípků a nebytových prostor
2. Účetní závěrka
3. Návrh revidovaných stanov
4. Plná moc pro schůzi