Schůze shromáždění vlastníků – 4. 5. 2016 v 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční 4. května 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti
SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti SV v 2015.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2015.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2016.
 4. Revize stanov Společenství
 5. Rekonstrukce sklepů
 6. Rekonstrukce kontejnerového stání
 7. Různé
  • Závěrečná zpráva o likvidaci BD
  • Informace o rekonstrukci elektrorozvodů
  • Informace o povinnostech vlastníků
  • Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků