Schůze shromáždění vlastníků – 25. 3. 2015 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 25. března 2015 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

  1. Informace k  činnosti SV v roce 2014.
  2. Informace k hospodaření SV v roce 2014.
  3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2015.
  4. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků