Schůze shromáždění vlastníků – 9. 4. 2014 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 9. dubna 2014 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

  1. Informace k činnosti BD/SV v roce 2013.
  2. Informace k hospodaření BD v roce 2013.
  3. Informace o likvidaci BD.
  4. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2014.
  5. Domovní řád SV – hlasování o domovním řádu, možnost připomínkovat vyvěšenou verzi vhozením připomínek a komentářů do schránky SVJ.
  6. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků