Shromáždění vlastníků – 25. dubna 2019 od 18:00

Vážení členové SVJ, vlastníci bytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 18:00 v divadle Kámen,
Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha-Karlín
.

Pozvánka, včetně návrhu programu a souvisejících příloh byly zaslány všem vlastníkům v listinné formě ve lhůtě respektující Stanovy SV Nekvasilova 584-587.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Zahájení, informace o způsobu hlasování.
 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Informace k činnosti SVJ v roce 2018.
 4. Informace k hospodaření SVJ v roce 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
 6. Informace k činnosti SVJ v roce 2019:
  a. rekonstrukce kontejnerového stání – opakované hlasování;
  b. rekonstrukce stoupaček v bytovém domě – aktuální informace;
  hlasování o upraveném rozpočtu pro rok 2019;
  c. vstup nových poskytovatelů ICT služeb (internet, TV, telefon) –
  aktuální stav;
  d. informace o komunitním kompostování.
 7. Schválení rozpočtu na rok 2020.
 8. Různé / diskuse.

Žádáme tímto všechny členy SVJ o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Vzhledem k řadě důležitých bodů k jednání je jako obvykle žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, využijte prosím formulář plné moci označený jako „příloha č. 1“, který Vám umožní pověřit někoho z Vám známých důvěryhodných vlastníků či navržených osob, kteří Vás v hlasování zastoupí.

Děkujeme a těšíme se na shledanou,
členové výboru společenství vlastníků