Shromáždění vlastníků – 2. května 2018 od 18:00

Vážení členové SVJ, vlastníci bytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 2. května 2018 od 18:00 ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova – 3. patro, Nekvasilova 587/11, 18600 Praha 8 – Karlín.

Pozvánka, včetně návrhu programu a souvisejících příloh byly zaslány všem vlastníkům v listinné i elektronické formě ve lhůtě respektující Stanovy SV Nekvasilova 584-587.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Zahájení, informace o způsobu hlasování.
 2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Informace k činnosti SVJ v roce 2017.
 4. Informace k hospodaření SVJ v roce 2017.
 5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017.
 6. Informace k činnosti SVJ v roce 2018:
  a. rekonstrukce kontejnerového stání – další postup,
  b. rekonstrukce stoupaček v bytovém domě (TUV, SUV, vzduchotechnika), včetně hlasování,
  c. vstup nových poskytovatelů ICT služeb (internet, TV, telefon) – instalace nových rozvodů v prostorách bytového domu)
  d. informace o komunitním kompostování.
 7. Schválení rozpočtu na rok 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Institut „společného zmocněnce“ při zastupování všech spoluvlastníků bytové jednotky (v případě více spoluvlastníků nebo i společného jmění manželů).
 10. Volba členů Výboru SVJ pro období květen 2018 – duben 2023.
 11. Různé / diskuse.

Žádáme tímto všechny členy SVJ o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Vzhledem k řadě důležitých bodů k jednání je jako obvykle žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, využijte prosím formulář plné moci označený jako „příloha č. 1“, který Vám umožní pověřit někoho z Vám známých důvěryhodných vlastníků či navržených osob, kteří Vás v hlasování zastoupí.

Děkujeme a těšíme se na shledanou,
členové výboru společenství vlastníků