Shromáždění vlastníků – 10. prosince 2019 od 19:00

Vážení členové SVJ, vlastníci bytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 19:00 v kongresovém sále hotelu Čechie na adrese U Sluncové 618/25, 186 00 Praha 8.

Pozvánka, včetně návrhu programu a souvisejících příloh byly zaslány všem vlastníkům v listinné i elektronické formě ve lhůtě respektující Stanovy SV Nekvasilova 584-587.

Návrh programu shromáždění vlastníků:
1. Zahájení, informace o způsobu hlasování.
2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Informace k rekonstrukci stoupaček, úprava rozpočtů na rok 2019 a 2020 a úprava limitu na rekonstrukci.
4. Informace ke stavu rozvodů zemního plynu, rozprava na téma rekonstrukce rozvodů, hlasování o dalším postupu.
5. Informace o přehledu dalších plánovaných rekonstrukcí a oprav.
6. Různé, diskuse

Žádáme tímto všechny členy SVJ o účast na jednání Shromáždění – jste srdečně zváni. Vzhledem k řadě důležitých bodů k jednání je jako obvykle žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci jednání Shromáždění zúčastnit, využijte prosím rozeslaný formulář plné moci, který Vám umožní pověřit někoho z Vám známých důvěryhodných vlastníků či navržených osob, kteří Vás v hlasování zastoupí.

Děkujeme a těšíme se na shledanou,
členové výboru společenství vlastníků