Archiv pro rubriku: Aktuality

Schůze shromáždění vlastníků – 2. 11. 2016 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 2. listopadu 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Schválení účetní uzávěrky:
 2. Výběr vhodného typu dveří do sklípků:
  – jednotlivé možnosti představeny v září 2016 na domovní vývěsce i na webových stránkách SV, jsou rovněž na druhé straně této pozvánky.
 3. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ:
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), včetně jejich rozšíření o domovní řád,
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV,
  – případné připomínky a komentáře prosím zasílejte na svnekvasilova@seznam.cz, resp. je prosím vhazujte do schránky SV ve vchodu 585/15 do 30. října 2016.
 4. Diskuse o možnostech rozvedení nové sítě (TV/Internet/Telefon) v prostorách bytového domu s cílem rozšířit nabídku služeb vlastníkům a nájemníkům.
 5. Různé.
 6. Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Přehled variant pro výměnu dveří od sklípků a nebytových prostor
2. Účetní závěrka
3. Návrh revidovaných stanov
4. Plná moc pro schůzi

Schůze shromáždění vlastníků – 4. 5. 2016 v 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční 4. května 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti
SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti SV v 2015.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2015.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2016.
 4. Revize stanov Společenství
 5. Rekonstrukce sklepů
 6. Rekonstrukce kontejnerového stání
 7. Různé
  • Závěrečná zpráva o likvidaci BD
  • Informace o rekonstrukci elektrorozvodů
  • Informace o povinnostech vlastníků
  • Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Schůze shromáždění vlastníků – 25. 3. 2015 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 25. března 2015 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k  činnosti SV v roce 2014.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2014.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2015.
 4. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků

Schůze shromáždění vlastníků – 9. 4. 2014 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 9. dubna 2014 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti BD/SV v roce 2013.
 2. Informace k hospodaření BD v roce 2013.
 3. Informace o likvidaci BD.
 4. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2014.
 5. Domovní řád SV – hlasování o domovním řádu, možnost připomínkovat vyvěšenou verzi vhozením připomínek a komentářů do schránky SVJ.
 6. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků