Doporučení jak používat odpad / kanalizaci

Vážení vlastníci a uživatelé jednotek,
v souvislosti s ucpáním hlavní větve kanalizace na ulici Nekvasilova počátkem března 2021 (způsobenou ucpávkou z tuků a vlhčených ubrousků) si dovolujeme Vás požádat, abyste
při mytí nádobí:
– používali dostatek čistících prostředků,
– používali dostatečně teplou vodu a zejména
– NEVYLÉVALI DO ODPADU JAKÉKOLI TUKY, což je ZAKÁZÁNO.
Jedná se o olej z pánví po smažení, olej z fritéz…atp. Tyto oleje je nutno slít do nádob a odevzdat do sběrného dvora. Pánve postačuje vytřít papírovou utěrkou, kterou vyhodíte do směsného odpadu.

Do WC je zakázáno zejména vyhazovat:
– vlhčené ubrousky a
– dámské hygienické potřeby!

Odkaz na web Pražských Vodovodů a Kanalizací (PVK), kde je přesně uvedeno, co do kanalizace nepatří: 
https://www.pvk.cz/vse-o-vode/odpadni-voda/co-nepatri-do-kanalizace/

Předem děkujeme, že se budete řídit naším doporučením, protože tím minimalizujete možnost ucpání kanalizační stoupačky a vzniku škod na majetku majitelů bytových a nebytových jednotek.

Výbor SVJ