2. termín odečtu tepla – 25. 1. 2021

Vážení vlastníci a uživatelé bytových jednotek,
rádi bychom informovali ty z vás, kteří neumožnili odečet hodnot spotřebovaného tepla ve dnech 10. 1. a 11. 1. 2021, aby umožnili technikovi spol. INMES panu Prokůpkovi provést odečet v pondělí 25. 1. 2021 mezi 18:30 a 19:45.

Za spolupráci děkují členové výboru SVJ.