Archiv autora: svnekvasilova

Schůze shromáždění vlastníků – 19. 4. 2017 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,
dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Informace k činnosti SVJ v roce 2016.
 2. Informace k hospodaření SVJ v roce 2016.
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2016.
 4. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2017.
 5. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ.
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),   včetně jejich rozšíření o domovní řád;
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV, stanovy se předkládají ve znění po vypořádání všech připomínek vlastníků jednotek z podzimu 2016.
 6. Různé.
 7. Diskuse

Jste srdečně zváni! Pokud budete chtít pověřit účastí na shromáždění někoho jiného, můžete využít plnou moc v příloze (dole na stránce). Pokud nebudete moci dorazit osobně a ani neplánujete pověřit plnou mocí někoho konkrétního, zvažte prosím pověření k zastupování některého ze členů výboru SVJ. Na shromáždění se bude hlasovat mj. o přijetí nových stanov SVJ a v případě jejich nepřijetí hrozí SVJ ze strany úřadů citelné finanční sankce. Je proto žádoucí, abychom se sešli v co největším počtu.

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Plná moc pro schůzi shromáždění
2. Účetní závěrka za rok 2016
3. Návrh revidovaných Stanov SVJ
4. Hospodaření SVJ v roce 2016 a návrh pro rok 2017

Schůze shromáždění vlastníků – 7. 12. 2016 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
 2. Výběrové řízení k výměně dveří ke sklípkům.
 3. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ:
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), včetně jejich rozšíření o domovní řád,
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV,
  – případné připomínky a komentáře prosím zasílejte na svnekvasilova@seznam.cz, resp. je prosím vhazujte do schránky SV ve vchodu 585/15 do 4. prosince 2016.
 4. Různé.
 5. Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Účetní závěrka
2. Návrh revidovaných stanov
3. Plná moc (vzor)

Schůze shromáždění vlastníků – 2. 11. 2016 od 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční ve středu 2. listopadu 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Návrh programu shromáždění vlastníků:

 1. Schválení účetní uzávěrky:
 2. Výběr vhodného typu dveří do sklípků:
  – jednotlivé možnosti představeny v září 2016 na domovní vývěsce i na webových stránkách SV, jsou rovněž na druhé straně této pozvánky.
 3. Diskuse a schválení nových Stanov SVJ:
  – změna stanov vyvolaná platností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), včetně jejich rozšíření o domovní řád,
  – návrh revidovaných stanov vyvěšen na domovní vývěsce i na webových stránkách SV,
  – případné připomínky a komentáře prosím zasílejte na svnekvasilova@seznam.cz, resp. je prosím vhazujte do schránky SV ve vchodu 585/15 do 30. října 2016.
 4. Diskuse o možnostech rozvedení nové sítě (TV/Internet/Telefon) v prostorách bytového domu s cílem rozšířit nabídku služeb vlastníkům a nájemníkům.
 5. Různé.
 6. Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Přílohy:
1. Přehled variant pro výměnu dveří od sklípků a nebytových prostor
2. Účetní závěrka
3. Návrh revidovaných stanov
4. Plná moc pro schůzi

Schůze shromáždění vlastníků – 4. 5. 2016 v 18:00

Vážení vlastníci jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se uskuteční 4. května 2016 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti
SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti SV v 2015.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2015.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2016.
 4. Revize stanov Společenství
 5. Rekonstrukce sklepů
 6. Rekonstrukce kontejnerového stání
 7. Různé
  • Závěrečná zpráva o likvidaci BD
  • Informace o rekonstrukci elektrorozvodů
  • Informace o povinnostech vlastníků
  • Diskuse

Jste srdečně zváni!

výbor společenství vlastníků

Schůze shromáždění vlastníků – 25. 3. 2015 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 25. března 2015 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k  činnosti SV v roce 2014.
 2. Informace k hospodaření SV v roce 2014.
 3. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2015.
 4. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků

Schůze shromáždění vlastníků – 9. 4. 2014 v 18:00

Vážení majitelé bytových jednotek,

dovolte nám, abchom vás pozvali na schůzi shromáždění vlastníků bytových jednotek SV Nekvasilova 584-587, která se koná 9. dubna 2014 (středa) v 18:00 hodin ve schůzovní místnosti SV Nekvasilova, Nekvasilova 587/11, 3. patro.

Program:

 1. Informace k činnosti BD/SV v roce 2013.
 2. Informace k hospodaření BD v roce 2013.
 3. Informace o likvidaci BD.
 4. Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2014.
 5. Domovní řád SV – hlasování o domovním řádu, možnost připomínkovat vyvěšenou verzi vhozením připomínek a komentářů do schránky SVJ.
 6. Různé

Jste srdečně zváni!

výbor Společenství vlastníků